O společnosti Miker.cz s.r.o.

Jsme společnost importující a distribuující hutní materiál pro široké použití v oblasti strojírenství, stavebnictví, výrobě energetických zařízení aj.
Díky aktivní komunikaci a kvalitní zpětné vazbě posilujeme rozsáhlou síť tuzemských i zahraničních partnerských vztahů s významnými výrobci.

Obchodní politika společnosti…..

Preferujeme orientaci na zákazníka.
Provedení analýzy Vašich potřeb a navržení řešení
Zajištění nákupu, logistiky, skladování materiálu
Profinancování – poskytnutí dodavatelských úvěrů, odloženou splatnost
Nastavení harmonogramu dodávky dle požadavků zákazníka
Možnost dodávek průběžného odběru

Co dodáváme …… 

Za tepla válcovanou tvarovou ocel
– Kruhová ocel v tyčích
– Čtvercová ocel v tyčích
– Tyče pro výztuž do betonu v tyčích
– Plochá ocel v tyčích
– Drát kruhového průřezu ve svitcích
– Profilová ocel tvarů H, I, U, L, T
– Ocelové svitky, plechy, pásy válcované za tepla
– Ocelové svitky, plechy, pásy válcované za studena
– Pozinkovaná ocel – svitky, pásy
– Tažená tvarová ocel plochá
– Tažená tvarová ocel kruhového a čtvercového průřezu

Kam dodáváme ……
Odbytištěm našeho materiálu je kromě České republiky také Slovenská republika a Polská republika.


Translate »