O společnosti Miker.cz s.r.o.

Jsme společnost importující a distribuující hutní materiál pro široké použití v oblasti strojírenství, stavebnictví, výrobě energetických zařízení aj.
Díky aktivní komunikaci a kvalitní zpětné vazbě posilujeme rozsáhlou síť tuzemských i zahraničních partnerských vztahů s významnými výrobci.

Obchodní politika společnosti…..

 • Preferujeme orientaci na zákazníka
 • Provedení analýzy Vašich potřeb a navržení řešení
 • Zajištění nákupu, logistiky, skladování materiálu
 • Profinancování – poskytnutí dodavatelských úvěrů, odloženou splatnost
 • Nastavení harmonogramu dodávky dle požadavků zákazníka
 • Možnost dodávek průběžného odběru

Co dodáváme …… 

Za tepla válcovanou tvarovou ocel

 • Kruhová ocel v tyčích
 • Čtvercová ocel v tyčích
 • Tyče pro výztuž do betonu v tyčích
 • Plochá ocel v tyčích
 • Drát kruhového průřezu ve svitcích
 • Profilová ocel tvarů H, I, U, L, T
 • Ocelové svitky, plechy, pásy válcované za tepla
 • Ocelové svitky, plechy, pásy válcované za studena
 • Pozinkovaná ocel – svitky, pásy
 • Tažená tvarová ocel plochá
 • Tažená tvarová ocel kruhového a čtvercového průřezu

Kam dodáváme ……
Odbytištěm našeho materiálu je kromě České republiky také Slovenská republika a Polská republika.


Translate »