Válcovaný drát

Sortiment za tepla válcované oceli. Jeho stále lepší jakost je odrazem úrovně technologie výroby oceli,
jeho výchozích polotovarů 
i samotná technologie válcování.

Přednosti:
– správná geometrie, minimální rozměrové úchylky
– co nejmenší úroveň vnitřních vad
– vhodné chemické složení a jeho homogenita po průřezu
– vysoká povrchová jakost, vhodný k následnému pokovování
– po délce rovnoměrné rozložení mechanických, fyzikálních a technologigických vlastností

Použití:
– výroba různých druhů pletiva, svařovaných sítí
– vodičů v dopravě a telegrafii
– nosné a vazací dráty
– výroba hřebíků, tvarovaných výrobků aj.


Translate »