Profilová ocel válcována za tepla

Produkt vznikající tvářecí technologií probíhající za vysoké teploty, kdy je ocel snadno tvarovatelná.
Oproti oceli válcované za studena horší povrchová  jakost a rozměrová nestálost (avšak normativně v toleranci).

Průřezy I, H, U, T, L.
Převážně z konstrukčních ocelí  pro použití ve stavebnictví.

Při vysoké tuhosti, pevnosti, houževnatosti a tvárných vlastnostech nejčastěji používána v komerční a průmyslové výstavbě.
Užití jak nosníky tak sloupce.

Různé standardní velikosti i možnosti zatížení, chemické složení, mechanické vlastnosti.


Translate »